Investujeme
do správnych
rozhodnutí

Ing. Michal Borguľa

predseda predstavenstva