SLOVCLEAN rástol aj v roku 2014

V minulom roku spoločnosť Slovclean pracovala pre 152 klientov a starala sa o čistotu a poriadok 2 538 objektov v rámci celého Slovenska.

Medziročný nárast obratu firmy sa zvýšil o 20 %. V roku 2014 pracovalo pre spoločnosť 1 976 pracovníkov, čo predstavuje taktiež nárast o 20 % v porovnaní s predchádzajúcom rokom.

03.03.2015 Viac

Monitorovací systém SMARTVIEW už aj v SLOVCLEANE

Od nového roka je v Slovcleane zavedený nástroj SMARTVIEW na mobilné monitorovanie a riadenie pracovníkov.

Vďaka nemu získava spoločnosť, ale predovšetkým klienti prehľad o pracovnom čase a všetkých činnostiach, ktoré u klienta pracovníci vykonávajú. SmartView umožňuje monitorovať pracovný čas a dochádzku, kontrolovať dokončenie konkrétnych úloh, rýchlo identifikovať problémy a prijať nápravné opatrenia, sledovať najdôležitejší majetok a jeho údržbu čiriadiť efektivitu čistenia orientovanú na výstup. Využívaním tohto nástroja chce spoločnosť dosiahnuť lepšiu výkonnosť zamestnancov, a tým následne vyššiu spokojnosť svojich klientov.

03.03.2015 Viac

V Maximus je nová funkčná zóna SYNRGY 360

Tréningový systém budúcnosti

Ako prvé na Slovensku prinielo práve naše fitnescentrum revolučný fitness systém – funkčnú zónu SYNRGY 360. Ide o multifunkčné fitness zariadenie určené na dokonalé precvičenie celého tela predovšetkým s vlastnou váhou.

03.09.2014 Viac